Τεχνική Υποστήριξη Υπολογιστών
en English gr Greece

Εγκατάσταση Windows

Δημιουργία Αντιγράφων Ασφαλείας, Έλεγχος για Ιούς, Εγκατάσταση των Windows

Δημιουργία Αντιγράφων Ασφαλείας, Έλεγχος για Ιούς, Εγκατάσταση των Windows

Ο τεχνικός θα δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων του υπολογιστή σας, θα ελέγξει τα δεδομένα σας για ιούς και κακόβουλες εφαρμογές, και κατόπιν θα διαμορφώσουμε το δίσκο και θα εγκαταστήσουμε την έκδοση των Windows 7, Windows Vista ή των Windows XP που έχετε αγοράσει. Κατόπιν, θα επαναφέρουμε όλα τα δεδομένα σας στον υπολογιστή σας στην νέα εγκατάσταση των Windows σας. Θα εγκαταστήσουμε όλες τις κρίσιμες ενημερώσεις, όλους τους οδηγούς συσκευών και υλικού και θα διαμορφώσουμε το λογισμικό σας στις ανάγκες σας και θα εξασφαλίσουμε ότι η νέα σας εγκατάσταση λειτουργεί σωστά.

    Ο τεχνικός θα:

  • δημιουργήσει αντίγραφο ασφαλείας για όλα τα σημαντικά δεδομένα και αρχεία σας
  • ελέγξει το σύστημά σας και θα αφαιρέσει οποιοσδήποτε ιούς ή κακόβουλα προγράμματα προκύψουν από τα δεδομένα σας
  • διαμορφώσει (format) το σκληρό σας δίσκο
  • εγκαταστήσει τα Windows 7, Windows XP ή τα Windows Vista
  • εγκαταστήσει όλους τους απαραίτητους οδηγούς συσκευών (device drivers)
  • ενημερώσει τα Windows με τις απαραίτητες και κρίσιμες ενημερώσεις
  • ελέγξει τον υπολογιστή σας για τυχόν προβλήματα ασφαλείας
  • αντιγράψει/επαναφέρει όλα τα δεδομένα και τα αρχεία σας στον υπολογιστή σας

Συνολικός χρόνος εργασίας: 4-7 ώρες

 

Back