Τεχνική Υποστήριξη Υπολογιστών

Εγκατάσταση Windows

Εγκατάσταση Windows 7, XP ή Windows Vista

Εγκατάσταση Windows 7, XP ή Windows Vista

Θα έρθουμε στο χώρο σας και θα εγκαταστήσουμε την έκδοση των Windows 7, Windows Vista ή των Windows XP που έχετε αγοράσει. Θα σας εγκαταστήσουμε όλες τις απαραίτητες και κρίσιμες ενημερώσεις, όλους τους οδηγούς συσκευών που χρειάζεται και θα διαμορφώσουμε το λογισμικό σας ανάλογα με τις ανάγκες σας για να διασφαλίσουμε ότι η νέα εγκατάστασή σας λειτουργεί σωστά.

    Ο τεχνικός θα:

  • διαμορφώσει (format) το σκληρό σας δίσκο
  • εγκαταστήσει τα Windows 7, Windows XP ή τα Windows Vista
  • εγκαταστήσει όλους τους απαραίτητους οδηγούς συσκευών (device drivers)
  • ενημερώσει τα Windows με τις απαραίτητες και κρίσιμες ενημερώσεις
  • ελέγξει τον υπολογιστή σας για τυχόν προβλήματα ασφαλείας

Συνολικός χρόνος εργασίας: 2-3 ώρες

 

Back