Τεχνική Υποστήριξη Υπολογιστών
en English gr Greece

Εγκατάσταση Windows

Δημιουργία Αντιγράφων Ασφαλείας Δεδομένων και Εγκατάσταση των Windows

Δημιουργία Αντιγράφων Ασφαλείας Δεδομένων και Εγκατάσταση των Windows

Θα δημιουργήσουμε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων του υπολογιστή σας και κατόπιν θα διαμορφώσουμε το δίσκο και θα εγκαταστήσουμε την έκδοση των Windows 7, Windows Vista ή των Windows XP που έχετε αγοράσει, και κατόπιν θα επαναφέρουμε στον υπολογιστή σας όλα τα δεδομένα σας στην νέα εγκατάσταση των Windows σας. Θα εγκαταστήσουμε όλες τις κρίσιμες ενημερώσεις, όλους τους οδηγούς συσκευών και υλικού και θα διαμορφώσουμε το λογισμικό σας στις ανάγκες σας και θα εξασφαλίσουμε ότι η νέα σας εγκατάσταση λειτουργεί σωστά.

    Ο τεχνικός θα:

  • δημιουργήσει αντίγραφο ασφαλείας για όλα τα σημαντικά δεδομένα και αρχεία σας
  • διαμορφώσει (format) το σκληρό σας δίσκο
  • εγκαταστήσει τα Windows 7, Windows XP ή τα Windows Vista
  • εγκαταστήσει όλους τους απαραίτητους οδηγούς συσκευών (device drivers)
  • ενημερώσει τα Windows με τις απαραίτητες και κρίσιμες ενημερώσεις
  • ελέγξει τον υπολογιστή σας για τυχόν προβλήματα ασφαλείας
  • αντιγράψει/επαναφέρει όλα τα δεδομένα και τα αρχεία σας στον υπολογιστή σας

Συνολικός χρόνος εργασίας: 3-6 ώρες

 

Back