Τεχνική Υποστήριξη Υπολογιστών

Αφαίρεση Ιών

Ανίχνευση και Αφαίρεση Ιών / Spyware

Ανίχνευση και Αφαίρεση Ιών / Spyware

Θα ανιχνεύσουμε και θα αφαιρέσουμε τους ιούς και τα προγράμματα υποκλοπών (spyware) που τυχόν υπάρχουν στον υπολογιστή σας. Θα επιδιορθώσουμε τις όποιες βλάβες έχουν προκαλέσει οι ιοί στα Windows ή στα αρχεία σας. Μπορούμε επίσης να σας προτείνουμε λογισμικό προστασίας από ιούς και προγράμματα υποκλοπών (spyware) για προφύλαξη από μελλοντικές απειλές (αν απαιτείται).

    Ο τεχνικός θα:

  • αφαιρέσει όλους του ιούς και το spyware από τον υπολογιστή σας
  • επιδιορθώσει τις όποιες βλάβες προκλήθηκαν στο λειτουργικό σύστημα από τον ιό
  • ελέγξει τον υπολογιστή σας για θέματα ασφάλειας ώστε να προλάβει μελλοντικές απειλές.
  • διεξάγει βελτιστοποίηση του υπολογιστή

Συνολικός χρόνος εργασίας: 2-6 ώρες

 

Back