Τεχνική Υποστήριξη Υπολογιστών

Επισκευή Υπολογιστών

Εγκατάσταση Περιφερειακών Συσκευών

Εγκατάσταση Περιφερειακών Συσκευών

Μπορούμε να εγκαταστήσουμε όλες τις περιφερειακές συσκευές που συνδέονται με τον Η/Υ σας μέσω θυρών όπως USB ή Firewire καθώς και όλα τα συνοδευτικά προγράμματα της κάθε συσκευής. Στις συσκευές αυτές περιλαμβάνονται οι εκτυπωτές, τα scanner, οι ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, τα κινητά τηλέφωνα και οι συσκευές για παιχνίδια.

    Ο τεχνικός θα:

  • εγκαταστήσει τα προγράμματα που συνοδεύουν τη συσκευή σας
  • ρυθμίσει τη συσκευή ώστε να συνεργάζεται με τον υπολογιστή σας
  • ελέγξει και θα επιβεβαιώσει τη λειτουργικότητα της κάθε περιφερειακής συσκευής

Συνολικός χρόνος εργασίας: 1-2 ώρες

 

Back