Τεχνική Υποστήριξη Υπολογιστών

Επισκευή Υπολογιστών

Εγκατάσταση Νέου Υπολογιστή

Εγκατάσταση Νέου Υπολογιστή

Αγοράσατε ένα νέο υπολογιστή? Θα έρθουμε στο χώρο σας και θα εγκαταστήσουμε το νέο υπολογιστή σας και θα καθίσουμε όσο χρόνο χρειάζεται ώστε να κάνουμε το σύστημα σας να λειτουργεί ακριβώς όπως το θέλετε. Θα εγκαταστήσουμε τον εκτυπωτή σας, το σαρωτή (scanner) και τη σύνδεση σας στο Internet (απαιτείται ενεργοποιημένη υπηρεσία ADSL).

    Ο τεχνικός θα:

  • ξεπακετάρει και θα εγκαταστήσει τον υπολογιστή σας όπου θέλετε
  • δημιουργήσει λογαριασμούς χρηστών
  • εγκαταστήσει περιφερειακές συσκευές όπως εκτυπωτές και scanner
  • εγκαταστήσει τη σύνδεση σας στο Internet
  • εγκαταστήσει οποιοδήποτε λογισμικό χρειάζεστε (οι άδειες χρήσης των προγραμμάτων δεν περιλαμβάνονται)
  • εγκαταστήσει ενημερώσεις των Windows
  • εγκαταστήσει λογισμικό ασφαλείας

Συνολικός χρόνος εργασίας: 2-3 ώρες

 

Back