Τεχνική Υποστήριξη Υπολογιστών

Backup Αρχείων

Μεταφορά Δεδομένων σε Νέο Η/Υ

Εάν αγοράσατε έναν καινούργιο υπολογιστή και θέλετε να μεταφέρετε τα αρχεία σας, τη μουσική και τις λίστες αναπαραγωγής σας από το iTunes, τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και τις επαφές σας από το Outlook στον καινούργιο υπολογιστή σας.  Θα μεταφέρουμε όλα τα αρχεία και τις ρυθμίσεις σας.  Θα εγκαταστήσουμε ακόμα και τα προγράμματα σας (αν διαθέτετε τα CD και νόμιμους κωδικούς).

    Ο τεχνικός θα:

  • συντάξει μια λίστα με όλα τα στοιχεία που θέλετε να μεταφέρετε
  • μεταφέρει όλα τα αρχεία σας στο νέο ηλεκτρονικό υπολογιστή σας
  • επιβεβαιώσει τα αρχεία, το Outlook, το iTunes και τα άλλα προγράμματα λειτουργούν όπως πρέπει

Συνολικός χρόνος εργασίας: 2-6 ώρες

 

Back