Τεχνική Υποστήριξη Υπολογιστών

Υπηρεσίες για Gadgets

Ρύθμιση MP3 Player

Ρύθμιση MP3 Player

Θα εγκαταστήσουμε το λογισμικό που συνοδεύει το τη νέα σας συσκευή MP3 player, θα ρυθμίσουμε τη μουσική βιβλιοθήκη σας και θα δείξουμε πώς να βάλετε αρχεία μουσικής στο player σας.

    Ο τεχνικός θα:

  • εγκαταστήσει οδηγούς για το iPod ή άλλο MP3 player.
  • ρυθμίσει το iTunes ώστε να συνεργάζεται με το iPod σας.
  • σας δείξει τον τρόπο να αντιγράφετε μουσική από τα cd σας στο iPod σας ή άλλο MP3 player.
  • απαντήσει όποιες ερωτήσεις που μπορεί να έχετε σχετικά με το MP3 player σας.

Συνολικός χρόνος εργασίας: 1-2 ώρες

 

Back