Τεχνική Υποστήριξη Υπολογιστών

Αναβαθμίσεις Υπολογιστών

Αναβάθμιση σκληρού δίσκου

Αναβάθμιση σκληρού δίσκου

Αν δεν έχετε αρκετό διαθέσιμο χώρο στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, μπορούμε να εγκαταστήσουμε ένα νέο σκληρό δίσκο μεγάλης χωρητικότητας στην ηλεκτρονικό υπολογιστή σας.  Με τις υπηρεσίες μας, δεν θα χαθεί ούτε θα αλλάξει καμία από τις ρυθμίσεις των Windows ή των προγραμμάτων σας.  Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής σας θα είναι ό ίδιος ακριβώς, εκτός από ότι θα έχει περισσότερο ελεύθερο χώρο σκληρού δίσκου. (Η τιμή της νέας μονάδας σκληρού δίσκου δεν περιλαμβάνεται στην τιμή.)
Back