Τεχνική Υποστήριξη Υπολογιστών

Υπηρεσίες Email

Επιδιόρθωση Λογαριασμού E-mail

Επιδιόρθωση Λογαριασμού E-mail

Η PC Express μπορεί να επιδιορθώσει το λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας αν δεν λειτουργεί.  Μπορούμε να επιδιορθώσουμε το Outlook Express, το Outlook, το Thunderbird και σχεδόν όλα τα δημοφιλή προγράμματα διαχείρισης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

Back