Τεχνική Υποστήριξη Υπολογιστών

Backup Αρχείων

Μεταφορά δεδομένων

Μεταφορά δεδομένων

Αν αγοράσατε έναν καινούργιο σκληρό δίσκο μεγάλης χωρητικότητας, μπορούμε να φτιάξουμε ένα ακριβές αντίγραφο του παλιού σας δίσκου στο νέο σας δίσκο και ο υπολογιστής σας να λειτουργεί όπως λειτουργούσε και πριν την αλλαγή αλλά με περισσότερο ελεύθερο χώρο στο σκληρό δίσκο.

    Ο τεχνικός θα:

  • κλωνοποιήσει τον υπάρχοντα σκληρό δίσκο σας
  • εγκαταστήσει τον κλώνο στο νέο σκληρό δίσκο σας
  • επιβεβαιώσει ότι οι ρυθμίσεις για το νέο δίσκο στο Bios είναι σωστές
  • ελέγξει την πλήρη λειτουργικότητα του νέου δίσκου

Συνολικός χρόνος εργασίας: 2-3 ώρες

 

Back