Τεχνική Υποστήριξη Υπολογιστών
en English gr Greece

Υπηρεσία Καλωδίωσης Δικτύου

Καλωδίωση Δικτύου Υπολογιστών & Καλωδίωση Τηλεφωνικού Δικτύου

Το δομημένο σύστημα καλωδίωσης αποτελεί κρίσιμης σημασίας υπόβαθρο για την επιχείρηση σας. Το διαμέτρημα και οι επιδόσεις των Πληροφοριακών Συστημάτων σας και τα δίκτυα μέσα στα οποία λειτουργούν μπορούν να σημαίνουν τη διαφορά ανάμεσα στην επιτυχία και την αποτυχία στο σημερινό ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον. Τα δομημένα συστήματα καλωδίωσης παρέχουν εξαιρετικές επιδόσεις, αξιοπιστία, εύκολη διαχείριση και προοπτική ανάπτυξης.


Μετακομίζετε σε νέα γραφεία;

cabling.jpg

Αναλογιστείτε την αλλαγή όλων των υπαρχόντων καλωδίων με νέα καλώδια, έτσι ώστε να αισθάνεστε σίγουροι ότι ο εξοπλισμός σας θα λειτουργήσει σωστά και στα υψηλότερα επίπεδα ποιότητας, ταχύτητας και καθαρότητας σήματος. Θα μελετήσουμε το υπάρχον δίκτυο καλωδίωσης και θα σας ενημερώσουμε, θα σας συμβουλεύσουμε, θα σχεδιάσουμε και θα σας εγκαταστήσουμε ένα σύστημα καλωδίωσης που θα πληροί τις απαιτήσεις και τον προϋπολογισμό σας.


Καλωδίωση Δικτύου Υπολογιστών & Καλωδίωση Τηλεφωνικού Δικτύου

Η PC Express παρέχει εγκαταστάσεις καλωδίωσης δικτύου υπολογιστών και τηλεφωνικού δικτύου που καλύπτουν τις ανάγκες επικοινωνίας σας. Μπορούμε να εγκαταστήσουμε με επιτυχία και οικονομικά την καλωδίωση των γραφείων σας τόσο για το δίκτυο υπολογιστών όσο και για το τηλεφωνικό σας δίκτυο. Η καλωδίωση περιλαμβάνει τον τερματισμό του σύρματος σε πρίζες στο γραφείο και στον πίνακα τερματισμού καλωδίων στο δωμάτιο εξοπλισμού.


Καλωδίωση του Διακομιστή/Server σε Rack

Μπορούμε να εγκαταστήσουμε το διακομιστή σας (server) σε ένα rack και να εγκαταστήσουμε έναν κατανεμητή (patch panel) για ακόμα ευκολότερη λειτουργικότητα και προσβασιμότητα στον υψηλής ποιότητας εξοπλισμό επικοινωνιών σας και στον διακομιστή δικτύου (network server) σας. Θα βάλουμε ετικέτες σε όλες τις πρίζες και στον κατανεμητή, καθώς επίσης θα σας παρέχουμε ένα διάγραμμα του δικτύου με τους αριθμούς όλων των πριζών για να το έχετε στο αρχείο σας. Θα έχετε ένα δωμάτιο εξοπλισμού Πληροφορικής, επαγγελματικού επιπέδου για το οποίο θα είστε υπερήφανοι.Προσφέρουμε τις ακόλουθες υπηρεσίες καλωδίωσης δικτύου υπολογιστών και τηλεφωνικού δικτύου:

 • Καλωδίωση Τοπικού Δικτύου (LAN)
 • Ολοκληρωμένη καλωδίωση Φωνής και Δεδομένων
 • Ολοκληρωμένη καλωδίωση Φωνής και Δεδομένων
 • Κατανομή καλωδίωσης και εγκατάσταση κατανεμητή (patch panel)
 • Μετακίνηση καλωδίων, προσθήκη καλωδίων και αλλαγές καλωδίων στην υπάρχουσα δομή καλωδίωσης
 • Διάγνωση προβλημάτων καλωδίωσης
 • Καλωδίωση του Διακομιστή/Server σε Rack
 • Καλωδίωση Τηλεφωνικού κέντρου
 • Ανάλυση καλωδίωσης δικτύου υπολογιστών και Σχεδίαση καλωδίωσης δικτύου υπολογιστών
 • Εγκατάσταση Διακομιστή/Server, switch, router και τείχους προστασίας (firewall)
 • Δικτυακή δομή για σημεία ασύρματης πρόσβασης (access points) 802.11 A,B,G και Ν


Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210.960.6860 για να συζητήσουμε τις ανάγκες καλωδίωσης που χρειάζεται η επιχείρηση σας.