Τεχνική Υποστήριξη Υπολογιστών

Τεχνική Υποστήριξη Η/Υ

Backup Αρχείων

Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας
Αποθηκεύστε με ασφάλεια αντίγραφα των αρχείων του υπολογιστή σας ώστε να τα έχετε διαθέσιμα σε περίπτωση σοβαρού προβλήματος. Θα αντιγράψουμε ως 20 GB σημαντικών δεδομένων σε δίσκο CD, DVD ή εξωτερικό σκληρό δίσκο. Είναι διαθέσιμη και η δυνατότητα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας απεριόριστου μεγέθους.
Αυτόματη Αντιγραφή Δεδομένων
Θα ρυθμίσουμε τον υπολογιστή σας να δημιουργεί αυτόματα αντίγραφα ασφαλείας των σημαντικών δεδομένων σας χρησιμοποιώντας έναν εξωτερικό σκληρό δίσκο (ο επιπλέον εσωτερικός η εξωτερικός σκληρός δίσκος δεν περιλαμβάνεται στην τιμή). Θα συνδέσουμε το σκληρό δίσκο στον υπολογιστή σας, θα εγκαταστήσουμε το κατάλληλο λογισμικό και τους κατάλληλους οδηγούς. Στη συνέχεια θα κάνουμε ένα πρώτο αντίγραφο ασφαλείας όλων των σημαντικών σας αρχείων και θα ρυθμίσουμε τον υπολογιστή σας ώστε να δημιουργεί αυτόματα αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων σας σε τακτά χρονικά διαστήματα.
Μεταφορά δεδομένων
Αν αγοράσατε έναν καινούργιο σκληρό δίσκο μεγάλης χωρητικότητας, μπορούμε να φτιάξουμε ένα ακριβές αντίγραφο του παλιού σας δίσκου στο νέο σας δίσκο και ο υπολογιστής σας να λειτουργεί όπως λειτουργούσε και πριν την αλλαγή αλλά με περισσότερο ελεύθερο χώρο στο σκληρό δίσκο.
Εάν αγοράσατε έναν καινούργιο υπολογιστή και θέλετε να μεταφέρετε τα αρχεία σας, τη μουσική και τις λίστες αναπαραγωγής σας από το iTunes, τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και τις επαφές σας από το Outlook στον καινούργιο υπολογιστή σας.  Θα μεταφέρουμε όλα τα αρχεία και τις ρυθμίσεις σας.  Θα εγκαταστήσουμε ακόμα και τα προγράμματα σας (αν διαθέτετε τα CD και νόμιμους κωδικούς).

Γλιτώστε χρήματα χρησιμοποιώντας πρόσθετες υπηρεσιές στην ίδια επίσκεψη!

Με την Εκπτωση Πολλαπλής Εξυπηρέτησης: κατά την διάρκεια μιας επίσκεψης χρεώνουμε στη μισή τιμή κάθε πρόσθετη υπηρεσία μας εκτός της βασικής (του ίδιου ή μικρότερου κόστους)!

Η PC Express ειδικεύεται στην επισκευή υπολογιστών όπως και στην επισκευή laptop, ανεξαρτήτως από πού το αγοράσατε.