Τεχνική Υποστήριξη Υπολογιστών

Επισκευή Υπολογιστών

Ρυθμίσεις Καλύτερης Λειτουργίας Η/Υ

Ρυθμίσεις Καλύτερης Λειτουργίας Η/Υ

Εξασφαλίστε ότι ο υπολογιστής σας έχει βέλτιστη απόδοση με την προσαρμογή συστήματος του Η/Υ σας μέσω του δικού μας Tune-up. Θα βελτιστοποιήσουμε τον υπολογιστή σας για της συνολική βέλτιστη απόδοση για την καθημερινή σας χρήση. Θα εξασφαλίσουμε επίσης ότι ο υπολογιστής σας διαθέτει τις τελευταίες ενημερώσεις των Windows και του λογισμικού ασφαλείας. Η προσαρμογή συστήματος περιλαμβάνει και ολοκληρωμένο φυσικό καθαρισμό του υπολογιστή σας.

    Ο τεχνικός θα:

  • ρυθμίσει το Λειτουργικό Σύστημα Windows για βέλτιστη την απόδοση
  • καταργήσει προγράμματα εκκίνησης που δεν χρειάζονται
  • διενεργήσει ανασυγκρότηση του σκληρού σας δίσκου
  • ελέγξει τη registry του συστήματος για προβλήματα
  • καταργήσει προγράμματα που δεν χρειάζονται
  • κάνει ενημέρωση του συστήματος
  • διεξάγει ενημέρωση του λογισμικού ασφαλείας – θα βεβαιωθεί ότι το λογισμικό ασφάλειας λειτουργεί σωστά
  • διεξάγει συνολικό καθαρισμό του υπολογιστή

Συνολικός χρόνος εργασίας: 3-5 ώρες

 

Back