Τεχνική Υποστήριξη Υπολογιστών

Επισκευή Υπολογιστών

Εγκατάσταση Συσκευών Υλικού

Εγκατάσταση Συσκευών Υλικού

Μπορούμε να εγκαταστήσουμε οποιαδήποτε συσκευή υλικού μπορεί να συνδεθεί στο εσωτερικό του Η/Υ σας. Θα εγκαταστήσουμε και το ανάλογο λογισμικό και τους σχετικά προγράμματα οδήγησης ώστε να βεβαιωθούμε ότι η συσκευή λειτουργεί κανονικά. Στις συσκευές περιλαμβάνονται κάρτες γραφικών, κάρτες ήχου, σκληροί δίσκοι, οπτικές μονάδες και μονάδες μνήμης RAM. (Οι συσκευές δεν περιλαμβάνονται στην τιμή)

    Ο τεχνικός θα:

  • εγκαταστήσει τις νέες συσκευές υλικού
  • εγκαταστήσει τα απαραίτητα προγράμματα οδήγησης
  • κάνει τις απαραίτητες ρυθμίσεις για τη νέα συσκευή
  • βελτιστοποιήσει τη λειτουργία της νέας συσκευής και θα επιβεβαιώσει ότι αυτή λειτουργεί κανονικά

Συνολικός χρόνος εργασίας: 1-2 ώρες

 

Back