Τεχνική Υποστήριξη Υπολογιστών

Επισκευή Υπολογιστών

Καθαρισμός Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Καθαρισμός Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Ο υπολογιστή σας μοιάζει με αυτοκίνητο, για να λειτουργεί σωστά χρειάζεται συνεχή φροντίδα. Ο χειρότερος εχθρός του υπολογιστή σας είναι η σκόνη και μπορεί να αφαιρέσει χρόνο ζωής από τα εσωτερικά συστατικά του υπολογιστή σας. Θα καθαρίσουμε όλη τη σκόνη και τα θραύσματα από το εσωτερικό του κουτιού του υπολογιστή σας, από τους ανεμιστήρες, τους σκληρούς και τις άλλες μονάδες ενώ θα φροντίσουμε όλες οι συνδέσεις των συσκευών να είναι καθαρές.

    Ο τεχνικός θα:

  • ανοίξει τον υπολογιστή σας και θα τον καθαρίσει από τη σκόνη
  • καθαρίσει όλες τις διόδους εξαερισμού
  • καθαρίσει όλους τους ανεμιστήρες του κουτιού
  • καθαρίσει τον ανεμιστήρα του επεξεργαστή
  • καθαρίσει το κουτί του υπολογιστή εξωτερικά

Συνολικός χρόνος εργασίας: 1-2 ώρες

 

Back