Τεχνική Υποστήριξη Υπολογιστών

Backup Αρχείων

Αυτόματη Αντιγραφή Δεδομένων

Αυτόματη Αντιγραφή Δεδομένων

Θα ρυθμίσουμε τον υπολογιστή σας να δημιουργεί αυτόματα αντίγραφα ασφαλείας των σημαντικών δεδομένων σας χρησιμοποιώντας έναν εξωτερικό σκληρό δίσκο (ο επιπλέον εσωτερικός η εξωτερικός σκληρός δίσκος δεν περιλαμβάνεται στην τιμή). Θα συνδέσουμε το σκληρό δίσκο στον υπολογιστή σας, θα εγκαταστήσουμε το κατάλληλο λογισμικό και τους κατάλληλους οδηγούς. Στη συνέχεια θα κάνουμε ένα πρώτο αντίγραφο ασφαλείας όλων των σημαντικών σας αρχείων και θα ρυθμίσουμε τον υπολογιστή σας ώστε να δημιουργεί αυτόματα αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων σας σε τακτά χρονικά διαστήματα.

    Ο τεχνικός θα:

  • εγκαταστήσει έναν εξωτερικό σκληρό δίσκο
  • εγκαταστήσει το λογισμικό για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας όλων των σημαντικών αρχείων σε τακτά χρονικά διαστήματα
  • κάνει ένα πρώτο αντίγραφο ασφαλείας
  • ελέγξει τα αρχεία του αντιγράφου ασφαλείας για να βεβαιωθεί ότι λειτουργούν

Συνολικός χρόνος εργασίας: 1-2 ώρες

 

Back